Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Jak jest wypłacany zryczałtowany dodatek energetyczny?
1. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.
2. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
3. Za zgodą odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatek energetyczny może zostać wypłacony na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa.

Kto może otrzymać dodatek energetyczny?
1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
2. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:
• ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),
• jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
• zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?
1. Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
2. Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi: ◦ 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
◦ 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
◦ 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wynosi: ◦ dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł. miesięcznie,
◦ dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie,
◦ dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł. miesięcznie.


Opłaty

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 224 w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej zarządza się zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Zaniechanie to, ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby, które dokonały opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego mogą ubiegać się o jej zwrot.

 

Termin i sposób załatwienia
1. Postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.
2. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
4. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty konieczne do dostarczenia:
• Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
• kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Podstawa prawna

Od dnia 01.01.2014 r. wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
1. Ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 984)
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 poz. 966)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm)

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny