Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zryczałtowany dodatek energetyczny

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK ENERGETYCZNY

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
 2. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:
 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
   

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
 2. Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:
  • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia  2018 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. wynosi:
  - dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,35 zł. miesięcznie,
  - dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie,
  - dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł. miesięcznie.


   

  TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

  Postępowanie w sprawie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach pok. 35

  Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

  BRAK OPŁAT

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny